پویا صنعت

شرکت فنی مهندسی

راه های ارتباطی:

573 73 46 - 0912

طراحی و ساخت کشتارگاه صنعتی دام

    پروژه های انجام شده:
  • شرکت گوشتیران
  • شرکت مائده

شرکت صنعتی پویا صنعت تونایی انجام ساخت خطوط کشتارگاه دام و همچنین تجهیزات کشتارگاهی و بسته بندی را بر طبق سفارش خطوط کشتارگاهی شامل : خط کشتار گاوی، خط کشتار گوسفندی دارا می باشد.

خدمات این شرکت شامل :

۱- تیرگذاری و ریل گذاری

۲-ساخت و نصب کلیه تجهیزات کشتارگاه

۳- ساخت و نصب ریل سوئیچ و ریل گذاری سالن پیش سرد وسرد خانه

۴- ساخت تله گاوی، میزهای استیل و ترولی استیل

۵- ساخت تجهیزات شوکر صنعتی کشتارگاه دام

۶- ساخت انواع قلاب های کشتارگاهی (از جنس استنلس استیل)